Netværk for ungeinvolvering

Skal din kommune være et fyrtårn på ungeområdet?
Vidensdeling, værktøjer og inspiration til alle der arbejder med unge i kommunerne 

Ungeinvolveringsnetværket

Er du ungdomsskoleleder, ungekoordinator eller ungekonsulent i en kommune? Arbejder du med etableringen af et ungdomshusudvikling og drift af et ungerådimplementering af en ny klubstruktur eller måske med at understøtte beskæftigelsesindsatsen i en Koordineret Unge Indsats (KUI)? Vigtigst af alt: Skal din kommune være fyrtårn og frontløber på ungeområdet? Så skal du høre mere om Ungdomsbureauets Ungeinvolveringsnetværk!

OBS: Tilmeldingsperioden for forløbet i 2020 er afsluttet, men kontakt os endelig alligevel, hvis du er nysgerrig. 

Ungeinvolveringsnetværkets formål er, at vi sammen bliver dygtigere til at engagere unge i kommuner over hele landet. I et forløb tilrettelagt og faciliteret af Ungdomsbureauet får man som medlem rige muligheder for at udveksle viden, erfaringer, idéer og inspiration til måder at engagere og involvere unge i udviklingen af politikker, strategier, events og lokale forandringsprojekter med ungeinvolverings-entusiaster fra kommuner over hele landet.   

Netværket arbejder tematisk med unge i alderen 15-25 år og er målrettet alle, der arbejder professionelt med ungeinvolvering i en kommunal sammenhængI 2020 er medarbejdere fra Furesø, Albertslund, Rødovre, Odder, Holstebro, Brønderslev, Mariagerfjord, Nyborg, Assens og Faaborg-Midtfyn med.  

På baggrund af Ungdomsbureauets store berøringsflade med unge og ungemiljøer over hele landet og med udgangspunkt i innovative værktøjer til, hvordan man skaber samfundsengagement blandt unge i Danmark, er det Ungdomsbureauets klare ambition, at netværket bidrager til at skabe reel forandring ude i kommunerne!  

Forløbet i 2020

Fra maj til november 2020 har vi inviteret vores netværksmedlemmer til to webinarer og fire inspirationsture rundt omkring i landet. Vi planlægger alle møder efter medlemmernes helt aktuelle udfordringer og interessante cases. 

Vi producerer et månedligt nyhedsbrev med den nyeste viden inden for ungeområdetog vi er værter for et udvekslingsrum, hvor netværkets medlemmer kan reflektere, drømme, lære af hinandens erfaringer og få konkrete værktøjer, metoder og inspiration til involvering, inddragelse og projekter med unge.

Pris: 13.995 kr. pr. medlem

Tilmelding

Tilmeldingsfristen til Ungeinvolveringsnetværket i 2020 var torsdag den 2. april 2020.

Første fysiske netværksmøde er torsdag den 13. august i Ebeltoft.

Nåede du ikke at tilmelde dig og er du interesseret i at høre mere om Ungeinvolveringsnetværket i 2020 – eller 2021?

Tøv ikke med at kontakte projektleder Mette Gadegaard

på mail: mette@ungdomsbureauet.dk eller tlf.: 23 95 18 21

“Ungeinvolveringsnetværket er et super godt sted at blive klogere på arbejdet med unge.


D
et har udfordret den måde, jeg tænker og snakker om ungeinddragelse på, og det har givet skæve og kloge perspektiver på arbejdet med Brønderslev Forfatterskole. 
Netværket er anderledes end de klassiske netværk, ved at der er et godt rum for fordybelse og erfaringsudveksling, og det giver gode muligheder for sparring.

Louise Eltved Krogsgaard
Udviklingskonsulent i 
Brønderslev Kommune, leder af Brønderslev Forfatterskole og medlem af Ungeinvolveringsnetværket 2019.  

Program 2020

Torsdag d. 28. maj – Webinar 1: Hvad er ungeinvolvering for en størrelse?

 

Torsdag d. 18. juni – Webinar 2: Ungemagt og unge stemmer – hvordan?

Torsdag d. 13. august 2020 – Inspirationstur til Rampen Ebeltoft

 

Torsdag d. 3. september 2020 – Seminar hos Ungdomsbureauet + ungehusbesøg

 

Torsdag d. 22. oktober 2020 – Inspirationstur til Værket i Vejle

 

Tirsdag d. 3. november 2020 eller onsdag d. 18. november – Inspirationstur til Ungdommens Folkemøde på Hjul (Roskilde/Nyborg)

 

 

Vil du vide mere om netværket?

Hiv fat i projektleder
Mette Gadegaard

Ring på +45 23 95 18 21
Skriv til mette@ungdomsbureauet.dk

Mette Gadegaard, Projektleder