MÅLGRUPPE: Uddannelsesinstitutioner (elever, undervisere, ledere), kommuner, ungdomsskoler, virksomheder, civilsamfundsorganisationer, ungerepræsentanter (elevråd, ungeråd el. lign) og unge i alderen 14-20 

VARIGHED:
fra 30 min til hele forløb

PRIS:
fra 5.000 kr.

Unge tager del i samfundet

Vil du  opmuntre unge til at lave egne projekter og dermed være med til at skabe nye fællesskaber, der rækker langt ud over dem selv?

Alle unge har i sig selv potentialet for at blive samfundsengagerede og skabe den forandring i samfundet, de selv brænder for!    

Vi tilbyder inspiration og undervisning i metoder og tilgange, der kan inspirere unge til at lave egne samfundsengagerende projekter og dermed være med til at skabe nye fællesskaber, der rækker langt ud over dem selv. Vi giver et indblik i Akademiet for Samfundsengagerede Unges arbejde med at nuancere forståelsen af ‘samfundsengagement’, og hvordan dette kan skabe grobund for handlende fællesskaber af og for unge. Vi tilbyder læring om, hvordan man giver unge troen på, at de selv kan løse de udfordringer, de oplever og hvordan man gennem at skabe egne projekter, kan samle fællesskaber om det, man troede man var alene om.  

Indholdet kan tilpasses det enkelte behov, eksempelvis hvis der er et særligt tema, udfordring eller målgruppe der skal tales ind i. Vi tilbyder oplæg, workshops og forløb for unge såvel som voksne, der arbejder med unge.  

Vores dygtige medarbejdere tager sig af forløbet og sikrer høj kvalitet. 

30 minutter oplæg = 5.000 kr

1,5 time workshop = 10.000 kr

3 timer workshop =15.000 kr

Hele forløb = efter aftale

Om Akademiet for Samfundsengagerede Unge:  

På ASU får unge mulighed for at dyrke iværksætteri og skabe projekter på et specielt tilrettelagt akademi, sideløbende med deres ungdomsuddannelse. Du kender måske Team Danmark eller ATU? ASU er et lignende tilbud – men bare for unge, der er samfundsengagerede og brænder for at skabe deres eget projekt. 

Helt konkret er ASU et to-årigt projektforløb, hvor akademiets unge arbejder for at realisere egne samfundsforandrende projekter. De modtager undervisning i projektledelse og får projektfaglig sparring; de deltager i camps og inspirationsture; og de indgår i et netværk med andre samfundsengagerede unge. 

Akademiets elever får tilknyttet en uddannelsesmentor fra deres eget uddannelsessted, der skal sikre en god balance mellem uddannelsen og engagementet. Det sker blandt andet gennem fleksible opgave deadlines, tilbud om ekstra undervisning og mulighed for at inddrage projektet i opgaver og i uddannelsen generelt. 

ASU er etableret på 21 ungdomsuddannelser i hele Danmark. Målet er, at at Akademiet for Samfundsengagerede Unge skal udbredes til alle landets ungdomsuddannelser.  

”Tak for et fedt oplæg om unges engagement og hvordan vi kan engagere endnu flere unge. Vi fik både et spark i røven og nye perspektiver på hvad engagement er”

Underviser, Gladsaxe Kommune

”ASU har, på SOSU Esbjerg på GF1-eux,  gennemført et iværksætterforløb, som har forløbet sig over 4 dage. Forløbet har haft som ramme at få eleverne til at udvikle projekter baseret på egne ideer og fremtidsønsker. Eleverne er i forløbet blevet bevidste om deres rolle i samfundet, og har i den forbindelse fået øjnene op for at deres handlinger og ideer kan være forandringsskabende, og have betydning.  

Forløbet har været bygget op således at eleverne har udviklet sig individuelt, såvel som i gruppesammenhæng og fællesskab. De mange alsidige øvelser og opgaver der har ligget i forløbet, har givet eleverne selvtillid, selvværd og ikke mindst troen på at de kan være en betydningsfuld ressource, når det kommer til at forandre og udvikle.” 

Lærer, Erhvervsuddannelse

”ASU Iværksætterforløbet fik mig til at melde mig ind i elevrådet”

Elev, Erhvervsuddannelse

Book allerede i dag!

Kontakt vores partnerskabsansvarlige Signe Warming

Telefon: 60 48 20 49
Mail: signe@ungdomsbureauet.dk 

Signe Warming, Partnerskabsansvarlig