Bestyrelse

Pr 1. januar 2019 er Ungdomsbureauet en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål.

Bestyrelsen

Ungdomsbureauet er en NGO, der juridisk er organiseret som en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål. Vi vil medvirke til at skabe den mest samfundsengagerede generation af unge i danmarkshistorien. Bestyrelsens mange erfaringer og mangefacetterede kompetencer gør vores arbejde bedre – både i form af bilateral rådgivning og fire årlige møder.

En af bestyrelsens fornemmeste opgaver er, i fællesskab med Ungdomsbureauets direktion, at sørge for, at organisationens projekter understøtter strategien og målsætningerne i overensstemmelse med den økonomiske ramme.

Mikkel Bohm

Mikkel Bohm

Direktør i Astra

Maja Bødtcher-Hansen

Maja Bødtcher-Hansen

Rektor på Frederiksberg Gymnasium

Henrik Kolind

Henrik Kolind

Kommunaldirektør i Roskilde Kommune

Dorthe Petersen

Dorthe Petersen

CEO i Planbørnefonden

Jane Mylenberg

Jane Mylenberg

Museumsdirektør på ENIGMA

Pernille Skipper

Pernille Skipper

Tidligere folketingsmedlem og politisk ordfører for Enhedslisten

Marion Hannerup

Marion Hannerup

Fhv. kommunikationsdirektør i Dansk Industri

Det formelle

Her forneden kan du finde materiale om bestyrelsen og dens sammensætning, hvis udpegningsgrundlag er beskrevet i vedtægterne.

Bestyrelsen mødes fire gange årligt i februar, maj, oktober og december og diskuterer Ungdomsbureauets udvikling, strategi og økonomi. Vi redegør årligt for fondsledelsen jf. årsregnskabslovens § 77 a.

Vil du vide mere om bestyrelsen?

Kontakt partnerskabsansvarlig Karla Laursen

Ring på +45 22 24 44 93
Skriv på karla@ungdomsbureauet.dk 

Karla Laursen, partnerskabsansvarlig