Bestyrelse

Pr 1. januar 2019 er Ungdomsbureauet en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål.

Bestyrelsen

Ungdomsbureauet er en NGO, der juridisk er organiseret som en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål. Vi vil medvirke til at skabe den mest samfundsengagerede generation af unge i danmarkshistorien. Bestyrelsens mange erfaringer og mangefacetterede kompetencer gør vores arbejde bedre – både i form af bilateral rådgivning og fire årlige møder.

En af bestyrelsens fornemmeste opgaver er, i fællesskab med Ungdomsbureauets direktion, at sørge for, at organisationens projekter understøtter strategien og målsætningerne i overensstemmelse med den økonomiske ramme.

Mikkel Bohm

Mikkel Bohm

Direktør i Astra

Maja Bødtcher-Hansen

Maja Bødtcher-Hansen

Rektor på Frederiksberg Gymnasium

Marion Hannerup

Marion Hannerup

Fhv. kommunikationsdirektør i Dansk Industri

Dorthe Petersen

Dorthe Petersen

CEO i Planbørnefonden

Jane Mylenberg

Jane Mylenberg

Jane Mylenberg har 30 års erfaring fra lederposter i kulturlivet. Senest som adm. direktør for ENIGMA - Museum for kommunikation, tidligere adm. direktør for Arkitektforeningen, Trapholt og Øregaard Museum. Jane er i dag direktør i rådgivningsvirksomheden Mylenberg Consulting, sidder i en række bestyrelser og klummeskribent og debattør. Uddannet cand.phil, MCC og journalist.

Pernille Skipper

Pernille Skipper

Tidligere folketingsmedlem og politisk ordfører for Enhedslisten

Det formelle

Her forneden kan du finde materiale om bestyrelsen og dens sammensætning, hvis udpegningsgrundlag er beskrevet i vedtægterne.

Bestyrelsen mødes fire gange årligt i februar, maj, oktober og december og diskuterer Ungdomsbureauets udvikling, strategi og økonomi. Vi redegør årligt for fondsledelsen jf. årsregnskabslovens § 77 a.

Vil du vide mere om bestyrelsen?

Kontakt vores organisationsdirektør
Olivia Orlandi Grant

Ring på 27 28 86 89
Skriv på olivia@ungdomsbureauet.dk 

Olivia Orlandi Grant, Organisationsdirektør