Bestyrelse

Pr 1. januar 2019 er Ungdomsbureauet en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål.

Bestyrelsen

Ungdomsbureauet er en NGO, der juridisk er organiseret som en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål. Vi vil medvirke til at skabe den mest samfundsengagerede generation af unge i danmarkshistorien. Bestyrelsens mange erfaringer og mangefacetterede kompetencer gør vores arbejde bedre – både i form af bilateral rådgivning og fire årlige møder.

En af bestyrelsens fornemmeste opgaver er, i fællesskab med Ungdomsbureauets direktion, at sørge for, at organisationens projekter understøtter strategien og målsætningerne i overensstemmelse med den økonomiske ramme.

Mikkel Bohm

Mikkel Bohm

Direktør i Astra

Annemette Færch

Annemette Færch

Formand for Færchfonden

Thea Hass

Thea Hass

Bestyrelsesformand, Væksthuset

Camilla Wang

Camilla Wang

Rektor, professions-højskolen Absalon

Jesper Eigen Møller

Jesper Eigen Møller

Næstformand, Brøndby IF (m. fl.)

Lars Vesterløkke

Lars Vesterløkke

Direktør i Ritzau

Connie Hedegaard

Connie Hedegaard

Formand, Concito og KR Foundation

Det formelle

Her forneden kan du finde materiale om bestyrelsen og dens sammensætning, hvis udpegningsgrundlag er beskrevet i vedtægterne.

Bestyrelsen mødes fire gange årligt i februar, maj, oktober og december og diskuterer Ungdomsbureauets udvikling, strategi og økonomi. Vi redegør årligt for fondsledelsen jf. årsregnskabslovens § 77 a.

Vil du vide mere om bestyrelsen?

Kontakt vicedirektør Katrine Damgaard

Ring på +45 24 21 90 29
Skriv på katrine@ungdomsbureauet.dk 

Katrine Damgaard, vicedirektør