Bestyrelse

Pr 1. januar 2019 er Ungdomsbureauet en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål.

Bestyrelsen

Ungdomsbureauet er en NGO, der juridisk er organiseret som en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål. Vi vil medvirke til at skabe den mest samfundsengagerede generation af unge i danmarkshistorien. Bestyrelsens mange erfaringer og mangefacetterede kompetencer gør vores arbejde bedre – både i form af bilateral rådgivning og fire årlige møder.

En af bestyrelsens fornemmeste opgaver er, i fællesskab med Ungdomsbureauets direktion, at sørge for, at organisationens projekter understøtter strategien og målsætningerne i overensstemmelse med den økonomiske ramme.

Mikkel Bohm - Forperson

Mikkel Bohm - Forperson

Mikkel har 25 års ledelseserfaring inden for undervisning og formidling af naturvidenskab til børn og unge, de seneste ni år som direktør for det nationale naturfagscenter Astra. Erfarent bestyrelses-medlem fra talrige sammenhænge. Særlige kompetencer inden for ledelse, strategi, fundraising og organisationsudviklling. Uddannet cand.comm. 1995.

Maja Bødtcher-Hansen - Næstforperson

Maja Bødtcher-Hansen - Næstforperson

Maja har arbejdet med pædagogisk og didaktisk udvikling som fagbogsforfatter, oplægsholder og leder gennem de sidste 20 år. Hun er rektor på Frederiksberg Gymnasium, næstformand i Danske Gymnasier og medlem af Københavns Professionshøjskoles bestyrelse. Gennem de seneste år har hun især arbejdet med medborgerskab, bæredygtighed, engagement, trivsel og forandringsledelse.

Marion Hannerup

Marion Hannerup

Marion har 30 års erfaring indenfor topledelse, nyhedsjournalistisk og strategisk kommunikation fra nationalt TV og aviser, fra private og offentlige organisationer - danske og internationale - og fra roller som administrerende direktør, chefredaktør og bestyrelsesmedlem. Senest som direktionsmedlem i Danmarks største erhvervsorganisation, Dansk Industri. Siden 2020 er hun selvstændig rådgiver og fortrolig sparringspartner for ledere i forhold til forretningsstrategi og kommunikation. Marion er uddannet journalist og lærer og har i 2017 gennemført Board Leadership Masterclass under CBS’ Board Leadership Education.

Dorthe Petersen

Dorthe Petersen

CEO i Planbørnefonden

Jane Mylenberg

Jane Mylenberg

Jane har 30 års erfaring fra lederposter i kulturlivet. Senest som adm. direktør for ENIGMA - Museum for kommunikation, tidligere adm. direktør for Arkitektforeningen, Trapholt og Øregaard Museum. Jane er i dag direktør i rådgivningsvirksomheden Mylenberg Consulting, sidder i en række bestyrelser og klummeskribent og debattør. Uddannet cand.phil, MCC og journalist.

Pernille Skipper

Pernille Skipper

Pernille er uddannet cand.jur. og har været medlem af Folketinget i 11 år, herunder fem år som partileder for Enhedslisten. I dag er hun politisk kommentator hos TV2, foredragsholder og frivilligt bestyrelsesmedlem i en række bestyrelser. Hun har selv tidligere været ungdomspolitisk aktiv i mange forskellige tværpolitiske fora, og har primært kompetencer inden for politisk interessevaretagelse, kommunikation og organisationsopbygning.

Jonas Bjørn Jensen

Jonas Bjørn Jensen

Det formelle

Her forneden kan du finde materiale om bestyrelsen og dens sammensætning, hvis udpegningsgrundlag er beskrevet i vedtægterne.

Bestyrelsen mødes fire gange årligt i februar, maj, oktober og december og diskuterer Ungdomsbureauets udvikling, strategi og økonomi. Vi redegør årligt for fondsledelsen jf. årsregnskabslovens § 77 a.

Vil du vide mere om bestyrelsen?

Kontakt vores organisationsdirektør
Olivia Orlandi Grant

Ring på 27 28 86 89
Skriv på olivia@ungdomsbureauet.dk 

Olivia Orlandi Grant, Organisationsdirektør