MÅLGRUPPE: Ungdomsuddannelser, udskoling, kommuner, ungeråd

VARIGHED:
fra 3 timer

PRIS:
fra 12.000 kr.

Styrk fællesskabet

Vores Engagement LAB er en workshop, der sætter gang i refleksioner over unge deltageres aktie i fællesskaber omkring dem.

En workshop, der sættes fokus på, hvilke værdier og holdninger deltagerne har. Med det afsæt arbejder vi bl.a. med: Hvilke fællesskaber er man en del af? Hvem er man i fællesskabet? Hvilke udfordringer er der i fællesskabet, og hvordan/hvorfor giver det mening at engagere sig i det?

Hvad vil det overhovedet sige at engagere sig? Alt dette bliver vi klogere på i løbet af workshoppen. 

Engagements LAB egner sig særligt godt til en gruppe af unge, der måske ikke ser sig selv som engagerede. Vi mener, at alle unge har en form for engagement i sig – men ikke alle ved det endnu.

Vores dygtige medarbejdere sikre nogle gode timer, hvor deltagerne bliver klogere på sig selv og på fælleskabet.

3 timer = 12.000 kr

Helt forløb = efter aftale

Om Mangfoldigt Engagement

Mangfoldigt Engagement bekæmper demokratisk ulighed blandt unge i Danmark. Det gør vi, fordi der i dagens Danmark er stor forskel på, hvilke unge der blander sig i samfundet og hvilke unge, der oplever at andre vil lytte på dem.

Som et strategisk samarbejde mellem Lauritzen Fonden og Ungdomsbureauet arbejder Mangfoldigt Engagement med at motivere unge i udsatte positioner til at tage ordet, og bruge deres stemme i samfundet. Vi skaber ny viden om forskellige unges engagement og lisvilkår for at kvalificere Ungdomsbureauets og andre civilsamfundsorganisationers fremtidige projekter med mangfoldigt engagement og mangfoldige fællesskaber.

For samfundsengagement kan på både kort og lang sigt bidrage til, at den enkelte får et større socialt netværk, lærer nye kompetencer, får og tager større samfundsansvar og opnår en større demokratisk selvtillid. Alt dette bidrager positivt til den enkelte mulighed for at komme til orde, skabe sin tilværelse og gribe de muligheder, der er tilgængelige.

Book allerede i dag!

Kontakt vores partnerskabsansvarlige Signe Warming

Telefon: 60 48 20 49
Mail: signe@ungdomsbureauet.dk 

Signe Warming, Partnerskabsansvarlig