MÅLGRUPPE: Ungdomsuddannelser, udskoling, kommuner, virksomheder

VARIGHED:
1 time

PRIS:
fra 10.000 kr.

Unges historier er vigtige

Når fortiden brænder sig fast i nutiden, sætter den begrænsninger for fremtiden. Det er det, unge oplever, når stigmata som ”anbragt”, ”gældsat”, ”drop out” og ”syg” sætter sig fast.

Igennem vores arbejde med unges historie i Ungdomsbureauets bogserie, De-serien, har vi på førstehånd erfaret, hvordan det at arbejde med sin historie skaber nye perspektiver for unge, der er tynget af fortiden.

Forfatterne fra bøgerne fortæller efter forløbet, hvordan arbejdet med deres historie har skabt en bedre opfattelse af dem selv og har givet dem mod på at fortælle deres historie til andre.

En projektmedarbejder for De-serien holder oplæg om erfaringerne fra projektet og giver inspiration til, hvordan man støtter unge i at tage magten over deres historie.

Oplægget tager udgangspunkt i Ungdomsbureauets erfaring med de-bøgerne, der nuancerer tabuer om forskellige stigmata, unge oplever. Indholdet kan tilpasses det enkelte behov, eksempelvis hvis der er en særlig bog, der skal tales ind i.

1 time fra 10.000 kr

Det har betydet utroligt meget for mig at fortælle min historie, og også mere end jeg havde forventet. Jeg er i hvert fald ikke i tvivl om mere, at jeg vil ud og dele ud af mine erfaringer så meget som muligt.

Forfatter i De Kronisk Syge

At skrive og fortælle har givet mig en dybere forståelse for kronologien i min egen historie samtidig med, at det har skabt vigtige samtale mellem mennesker, jeg har meget tæt på.

Forfatter i De Anbragte

Om De-serien

De-serien er en bogserie, som vi har udgivet siden 2014. der udgives af Ungdomsbureauet. Den giver ordet til stigmatiserede og udsatte grupper af unge, som er underrepræsenterende i den offentlige samtale.

Vi udgiver bøger, fordi vi mener, at konstruktiv debat, ordentlig forskning og lovgivning, der drejer sig om unge, kræver at unges oplevelser og refleksioner inddrages. For når unge ikke inddrages, opstår der forestillinger i den offentlige samtale, i forskningen og i lovgivningen, som ikke er i overensstemmelse med unges virkelighed.

Hver bog består af ca. 15-20 historier og bliver til i samarbejde med unge skrivemakkere, som støtter bogens forfattere i tilblivelsen af historierne. Eksempler på bogtitler er: De Anbragte, De Kronisk Syge, De Frafaldne m.fl

Nogle af dem vi har arbejdet med

Book allerede i dag!

Kontakt vores partnerskabsansvarlige Signe Warming

Telefon: 60 48 20 49
Mail: signe@ungdomsbureauet.dk 

Signe Warming, Partnerskabsansvarlig