MÅLGRUPPE:

Unge på ungdomsuddannelser, udskolingselever, ungeråd, kommuner, virksomheder, civilsamfundsorganisationer

VARIGHED:
3×6 timer

PRIS:
fra 29.500 kr.

Hvordan forandrer vi verden?

Fremtidsværkstedet sætter skarpt på, hvordan vi omsætter vores antagelse om verden til konkret forandringskraft. Vores fremtidsanskuelser – fra utopier til dystopier – er nemlig fortællinger, som guider os videre.

I løbet af tre forskellige dele går vi fra fortællingen til at skabe forandring, når vi dykker ned i 1) den kritiske fase, her defineres, hvad udfordringen er. 2) drømmefasen, her drømmer vi frit om, hvordan udfordringerne kunne se anderledes ud og 3) realitetsfasen, her skaber vi løsninger/produkter, som sætter fokus på, hvordan udfordringen kan se anderledes ud.

Forløbet er for unge deltagere, ungekonsulenter, vejledere og andre, der arbejder for og med unge professionelt.

I fremtidsværkstedet gør vi bl.a. brug af vores erfaringer fra Mangfoldigt Engagement, og har hele tiden fokus på at udvikle nye engagementsformer, som rammer flere unge mere. 

3×6 timer = 29.500 kr

Om Mangfoldigt Engagement

Mangfoldigt Engagement bekæmper demokratisk ulighed blandt unge i Danmark. Det gør vi, fordi der i dagens Danmark er stor forskel på, hvilke unge der blander sig i samfundet og hvilke unge, der oplever at andre vil lytte på dem.

Som et strategisk samarbejde mellem Lauritzen Fonden og Ungdomsbureauet arbejder Mangfoldigt Engagement med at motivere unge i udsatte positioner til at tage ordet, og bruge deres stemme i samfundet. Vi skaber ny viden om forskellige unges engagement og lisvilkår for at kvalificere Ungdomsbureauets og andre civilsamfundsorganisationers fremtidige projekter med mangfoldigt engagement og mangfoldige fællesskaber.

For samfundsengagement kan på både kort og lang sigt bidrage til, at den enkelte får et større socialt netværk, lærer nye kompetencer, får og tager større samfundsansvar og opnår en større demokratisk selvtillid. Alt dette bidrager positivt til den enkelte mulighed for at komme til orde, skabe sin tilværelse og gribe de muligheder, der er tilgængelige.

Book allerede i dag!

Kontakt vores partnerskabsansvarlige Signe Warming

Telefon: 60 48 20 49
Mail: signe@ungdomsbureauet.dk 

Signe Warming, Partnerskabsansvarlig