Mangfoldigt Engagement

Projektleder:
Pernille Halmø

Finansieret af:
Lauritzen Fonden

Projektetperiode:
​2019-2023

Demokratisk selvtillid til en bred gruppe unge

MANGFOLDIGT ENGAGEMENT

Ungdomsbureauet er gået sammen med Lauritzen Fonden for at bekæmpe demokratisk ulighed blandt unge i Danmark. Det er vi, fordi der i dagens Danmark er stor forskel på, hvilke unge der blander sig i samfundet og hvilke unge, der oplever at andre vil lytte på dem.

Alt for mange føler, at de ikke kan gøre en forskel, at det ikke nytter at blande sig, eller at ”samfundsengagement” er for fjernt og for uoverskueligt for dem. Undersøgelser viser tilmed, at den demokratiske ulighed er stigende. Derfor har vi startet Mangfoldigt Engagement, der løber over de næste 3,5 år.

Vi vil gennem Mangfoldigt Engagement arbejde for, at flere unge bruger deres stemme, vise at det nytter og at der er tusindvis af forskellige måder at blande sig på. Det vil vi gøre ved at skabe forskelligartede muligheder for at tage ordet og have fokus på succesoplevelser, der gør demokratisk deltagelse og engagement meningsfuldt for forskellige unge.

Mangfoldigt Engagement skal sætte fokus på breden af engagementsformer, og vi vil blive klogere på, hvad der virker – og for hvem. Denne viden skal deles, og vi vil lægge op til diskussion af metoder og tilgange for at understøtte samfundsengagement og demokratisk selvtillid blandt en mangfoldig gruppe af unge.

ME’s 3 elementer

ENGAGEMENTS LAB

Engagements Lab indsamler, bearbejder og deler viden om engagementsformer og livsvilkår. Gennem aktionsforskning, eksperimenter og social labs skal projektet udforske, hvordan unge motiveres og engageres forskelligt.

Engagements Labs har et særligt fokus på Esbjerg, Helsingør og Maribo. Målet er at skabe en ny platform, som kan inspirere og kvalificere fremtidige projekter både internt og eksternt – både for foreningslivet, institutioner og selvorganiserede civilsamfundsaktører.

DE-SERIEN (bøger)

Unge med en historie tager ordet når de i samarbejde med en skrivemakker skal forfatte et essay som indkapsler deres oplevelse af at leve som ung i netop deres situation. Essayene samles til en bog, og første bogudgivelse handler om, hvordan det opleves at være ung og pengeløs.

I løbet af de næste 3,5 år udgives i alt fem bøger om andre relevante livssituationer for unge.

RUMLIG

Rumlig er en projektpulje under Ungdommens Folkemøde.

Ungdommens Folkemøde er verdens største demokratifestival for unge og skal være en platform for alle unge. Gennem projektpuljen Rumlig kan en mangfoldig gruppe af unge få både sparring og midler til at skabe kreative projekter på Ungdommens Folkemøde.

Vil du høre mere om projektet?

Kontakt projektleder Pernille Halmø

Ring på +45 61 71 61 29
Skriv på pernille@ungdomsbureauet.dk 

Pernille Halmø, projektleder