Mangfoldigt Engagement

Projektleder:
Sisse Nedergaard Jensen

Finansieret af:
Lauritzen Fonden

Projektetperiode:
​2019-2023

Demokratisk selvtillid til en bred gruppe unge

MANGFOLDIGT ENGAGEMENT

Ungdomsbureauet er gået sammen med Lauritzen Fonden for at bekæmpe demokratisk ulighed blandt unge i Danmark. Det er vi, fordi der i dagens Danmark er stor forskel på, hvilke unge der blander sig i samfundet og hvilke unge, der oplever at andre vil lytte på dem.

Alt for mange føler, at de ikke kan gøre en forskel, at det ikke nytter at blande sig, eller at ”samfundsengagement” er for fjernt og for uoverskueligt for dem. Undersøgelser viser tilmed, at den demokratiske ulighed er stigende. Derfor har vi startet Mangfoldigt Engagement, der løber over de næste 3,5 år.

Vi vil gennem Mangfoldigt Engagement arbejde for, at flere unge bruger deres stemme, vise at det nytter og at der er tusindvis af forskellige måder at blande sig på. Det vil vi gøre ved at skabe forskelligartede muligheder for at tage ordet og have fokus på succesoplevelser, der gør demokratisk deltagelse og engagement meningsfuldt for forskellige unge.

Mangfoldigt Engagement skal sætte fokus på breden af engagementsformer, og vi vil blive klogere på, hvad der virker – og for hvem. Denne viden skal deles, og vi vil lægge op til diskussion af metoder og tilgange for at understøtte samfundsengagement og demokratisk selvtillid blandt en mangfoldig gruppe af unge.

ME’s 3 elementer

ENGAGEMENTS LAB

Engagements Lab indsamler, bearbejder og deler viden om engagementsformer og livsvilkår. Gennem aktionsforskning, eksperimenter og social labs skal projektet udforske, hvordan unge motiveres og engageres forskelligt.

Engagements Labs har et særligt fokus på Esbjerg, Helsingør og Maribo. Målet er at skabe en ny platform, som kan inspirere og kvalificere fremtidige projekter både internt og eksternt – både for foreningslivet, institutioner og selvorganiserede civilsamfundsaktører.

DE-SERIEN

Med De-serien giver vi ordet til underrepræsenterede unge. Sammen med en ung skrivemakker, forfatter 20-25 unge deres egen fortælling med udgangspunkt i deres unikke livssituation. F.eks. om, hvordan det er ung med gæld, kronisk syg, tidligere anbragt eller noget helt fjerde.

I løbet af de næste 3 år udgives i alt fem bøger om andre relevante livssituationer for unge. Den næste bog skrives af unge med kronisk sygdom.

RUMLIG

Rumlig er en projektpulje under Ungdommens Folkemøde.

Ungdommens Folkemøde er verdens største demokratifestival for unge og skal være en platform for alle unge. Gennem projektpuljen Rumlig kan en mangfoldig gruppe af unge få både sparring og midler til at skabe kreative projekter på Ungdommens Folkemøde.

Vil du høre mere om projektet?

Kontakt projektleder Sisse Nedergaard Jensen

Ring på +45 51 88 60 08
Skriv på sisse@ungdomsbureauet.dk 

Sisse Nedergaard Jensen, projektleder