Mangfoldigt Engagement

Projektleder:
Sisse Nedergaard Jensen

Finansieret af:
Lauritzen Fonden

Projektetperiode:
​2019-2023

Mangfoldigt Engagement ville bekæmpe demokratisk ulighed blandt unge i Danmark. Det ville vi, fordi der i dagens Danmark er stor forskel på, hvilke unge der blander sig i samfundet og hvilke unge, der oplever at andre vil lytte på dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt for mange føler, at de ikke kan gøre en forskel, at det ikke nytter at blande sig, eller at ”samfundsengagement” er for fjernt og for uoverskueligt for dem.  Det gør vi op med i dette projekt.

Vi ville med Mangfoldigt Engagement arbejde for, at flere unge bruger deres stemme, vise at det nytter og at der er tusindvis af forskellige måder at blande sig på. Det gjorde vi ved at skabe forskelligartede muligheder for at tage ordet og have fokus på succesoplevelser, der gør demokratisk deltagelse og engagement meningsfuldt for forskellige unge.

Projektet skulle sætte fokus på bredden af engagementsformer, og vi ville blive klogere på, hvad der virker – og for hvem. Denne viden delte vi og vi har lagt op til diskussion af metoder og tilgange for at understøtte samfundsengagement og demokratisk selvtillid blandt en mangfoldig gruppe af unge.

 

ME’s 3 elementer

ENGAGEMENTS LAB

Engagements Lab indsamlede, bearbejdede og delte viden om engagementsformer og livsvilkår. Gennem aktionsforskning, eksperimenter og social labs skulle projektet udforske, hvordan unge motiveres og engageres forskelligt.

Engagements Labs havde et særligt fokus på Esbjerg, Helsingør og Maribo. Målet var at skabe en ny platform, som kunne inspirere og kvalificere fremtidige projekter både internt og eksternt – både for foreningslivet, institutioner og selvorganiserede civilsamfundsaktører.

DE-SERIEN

Med De-serien giver vi ordet til underrepræsenterede unge. Sammen med en ung skrivemakker, forfatter 20-25 unge deres egen fortælling med udgangspunkt i deres unikke livssituation. F.eks. om, hvordan det er ung med gæld, kronisk syg, tidligere anbragt eller noget helt fjerde.

Der blev i projektperioden udgivet i alt fem bøger om relevante livssituationer for unge. 

De-serien er ikke længere under Mangfoldigt Engagement, men i stedet sit eget projekt. Læs mere om De-serien her:

RUMLIG

Rumlig var en projektpulje under Ungdommens Folkemøde.

Ungdommens Folkemøde er verdens største demokratifestival for unge og skal være en platform for alle unge. Gennem projektpuljen Rumlig kunne en mangfoldig gruppe af unge få både sparring og midler til at skabe kreative projekter på Ungdommens Folkemøde.