Akademiet for Samfundsengagerede Unge

…også kendt som ASU. 

Kontaktperson:
Karla F. Laursen

Finansieret af:
Tuborgfondet

Projektetperiode:
​2019-2022

Projektakademi og fællesskab for unge

Hvordan kan vi sikre, at unge har mulighed for at være engagerede, mens de går på en ungdomsuddannelse?

Ungdomsbureauet har i samarbejde med Frontløberne i Aarhus og med støtte fra Tuborgfondet udviklet Akademiet for Samfundsengagerede Unge (ASU). ASU er et projektakademi og fællesskab for unge.

På ASU får unge mulighed for at dyrke iværksætteri og skabe projekter på et specielt tilrettelagt akademi, sideløbende med deres ungdomsuddannelse. Du kender måske Team Danmark eller ATU? ASU er et lignende tilbud – men bare for unge, der er samfundsengagerede og brænder for at skabe deres eget projekt.

Helt konkret er ASU et to-årigt projektforløb, hvor akademiets unge arbejder for at realisere egne samfundsforandrende projekter. De modtager undervisning i projektledelse og får projektfaglig sparring; de deltager i camps og inspirationsture; og de indgår i et netværk med andre samfundsengagerede unge.

Akademiets elever får tilknyttet en uddannelsesmentor fra deres eget uddannelsessted, der skal sikre en god balance mellem uddannelsen og engagementet. Det sker blandt andet gennem fleksible opgave deadlines, tilbud om ekstra undervisning og mulighed for at inddrage projektet i opgaver og i uddannelsen generelt.

ASU er etableret på 21 ungdomsuddannelser i hele Danmark. Målet er, at at Akademiet for Samfundsengagerede Unge skal udbredes til alle landets ungdomsuddannelser. 

Vil du høre mere om ASU?

Kontakt projektleder Karla F. Laursen

Ring på +45 22 24 44 93
Skriv på 
karla@ungdomsbureauet.dk

Karla F. Laursen, Projektleder