De Frafaldne (2. udg.)

De Frafaldne

I De Frafaldne fortæller 20 unge, hvordan det opleves at droppe ud af sin ungdomsuddannelse. Fortællingerne nuancerer uddannelsesdebatten, der ofte handler om dem, der klarer sig godt – dem med huen, fremtidsmulighederne og den gode historie.

Det er afgørende, at vi ikke kun lader dem, der færdiggør skrive historien; der gemmer sig et væld af indsigter blandt dem, som ikke klarer sig igennem ungdomsuddannelserne.

Fortællingerne kan både anspore beslutningstagere, der skal forme fremtidens uddannelsessystem, og vigtigst af alt illustrere, hvor menneskelig en livserfaring det er at omgøre et uddannelsesvalg som ung.

Om 2. udgave

Bogen genudgives nu, fordi corona har tvunget unge på ungdomsuddannelser til hjemmeundervisning. Det er et problem, hvis man lytter til ét af bogens helt centrale budskaber: hovedårsagen til frafaldet skal ofte findes uden for uddannelsesstedet.

Det underbygges af en af bogens forfattere, som skriver: 

”Det at starte på og falde fra en uddannelse betyder ikke nødvendigvis, at der er noget i vejen med skolen, eller at du har svært ved det. Mange gange ligger tingene dybere end det, og mit tilfælde er en af dem.” 

Markus Kleinbeck, som er redaktør og projektleder på genudgivelsen af De Frafaldne, uddyber pointen: 

”Frafald og mistrivsel handler ofte om problemer i hjemmet, der er med til at fjerne det overskud, der skal til for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Når vi spærrer unge inde i sociale eller psykisk udfordrede hjem, risikerer vi ikke bare at se en stigning i frafald de kommende år. Vi risikerer, at unge kommer til at mistrives langt ind i voksenlivet.”  

Bogens fortællinger, som er skrevet før corona, kan ikke hjælpe os af med vores bekymringer, men de kan få os til at reflektere og sætte den situation, vi befinder os i nu, i perspektiv. Det er lige netop dét, vi håber, de kan gøre for dig. Derfor udgiver vi De Frafaldne igen.

Bestil

Bogen udkom 17. februar 2021. Den er udgivet med støtte fra Lauritzen Fonden, og kan derfor uddeles GRATIS til enhver, der ønsker den.

Du kan få fingrene i den ved at afhente på Ungdomsbureauets kontor på Slotsgade 2, 5. th 2200 København N.

Vil du vide mere om
De Frafaldne?

Hiv fat i projektleder
Markus Kleinbeck

Ring på +45 42 59 60 08
Skriv til markus@ungdomsbureauet.dk

Markus Kleinbeck, Projektleder