De-serien

Ufiltrerede, personlige historier fortalt og skrevet af “de unge”

Siden 2014 har Ungdomsbureauet skabt bøger med unge, der ofte bliver talt om i den offentlige debat, men som sjældent er en del af den. Det er vigtigt, at der tales om unge i den brede offentlighed, at fagfolk nysgerrigt skriver rapporter og undersøger tendenser i ungdomslivet, og at politikere foreslår lovgivning, der forbedrer unges levevilkår. 

På Ungdomsbureauet er vi imidlertid af den opfattelse, at konstruktiv debat, ordentlig forskning og lovgivning, der drejer sig om unge, kræver at unges oplevelser og refleksioner inddrages. Når unge ikke inddrages, opstår der forestillinger i den offentlige samtale, i forskningen og i lovgivningen, som ikke er i overensstemmelse med unges virkelighed.

Det er nemt at spore, hvornår unge omtales fremfor inddrages; så tales der er om “de unge” i stedet for unge slet og ret. For at råde bod på det har vi lavet en hel bogserie: De-serien. Her kan du møde “de unge” igennem helt ufiltrerede og personlige historier fortalt af unge selv.

NY BOG PÅ VEJ: DE HJEMLØSE

I en ny bog giver vi ordet til unge i hjemløshed. Deres historier skal nuancere opfattelser af ungdomshjemløshed i Danmark og gøre en forskel for kommende generationer af unge på kanten.

De Hjemløse udkommer i sensommeren/efteråret 2022.

 

Vi oplever tekniske problemer, som betyder, at din bestilling kan tage længere tid end normalt om at nå frem.

De Anbragte
Fortællinger af unge med anbringelsesbaggrund.   

De Kronisk Syge
Fortællinger af unge med kronisk sygdom. 

De Pengepressede
Fortællinger af unge med ondt i økonomien.

De Engagerede
Fortællinger af engagerede unge i samfundsaktiviteter.

De Flygtede
Fortællinger af unge, der er flygtet til Danmark. 

De Frafaldne
Fortællinger af unge frafaldet det danske uddannelsessystem.

Vil du vide mere om De-serien?Kontakt projektleder Markus Kleinbeck

Ring på +45 21 48 95 82
Skriv på markus@ungdomsbureauet.dk