De-serien

personlige historier fortalt af “de” unge

Siden 2014 har Ungdomsbureauet skabt bøger med unge, der ofte bliver talt om i den offentlige debat, men som sjældent er en del af den. Det er vigtigt, at der tales om unge i den brede offentlighed, at fagfolk nysgerrigt skriver rapporter og undersøger tendenser i ungdomslivet, og at politikere foreslår lovgivning, der forbedrer unges levevilkår. 

På Ungdomsbureauet er vi imidlertid af den opfattelse, at konstruktiv debat, ordentlig forskning og lovgivning, der drejer sig om unge, kræver at unges oplevelser og refleksioner inddrages. Når unge ikke inddrages, opstår der forestillinger i den offentlige samtale, i forskningen og i lovgivningen, som ikke er i overensstemmelse med unges virkelighed.

Det er nemt at spore, hvornår unge omtales fremfor inddrages; så tales der er om “de unge” i stedet for unge slet og ret. For at råde bod på det har vi lavet en hel bogserie: De-serien. Her kan du møde “de unge” igennem helt ufiltrerede og personlige historier fortalt af unge selv.

Bøger

De Resterende
Fortællinger af unge uden job eller uddannelse

Udgivet: 2023
ISBN: 978-87-997405-1-5

De Hjemløse
Fortællinger af unge uden tag over hovedet. 

Udgivet: 2022
ISBN: 978-87-997405-5-0

De Anbragte
Fortællinger af unge med anbringelsesbaggrund.   

Udgivet: 2021
ISBN: 978-87-997405-6-7

De Kronisk Syge
Fortællinger af unge med kronisk sygdom. 

Udgivet: 2021
ISBN: 978-87-997405-4-3

De Pengepressede
Fortællinger af unge med ondt i økonomien.

Udgivet: 2020
ISBN: 978-87-997405-2-9

De Engagerede
Fortællinger af engagerede unge i samfundsaktiviteter.

Udgivet: 2017
ISBN: 978-87-997405-8-1

De Flygtede
Fortællinger af unge, der er flygtet til Danmark. 

Udgivet: 2017
ISBN: 978-87-997405-9-8

De Frafaldne
Fortællinger af unge frafaldet det danske uddannelsessystem.

Udgivet: 2014
ISBN: 978-87-997405-0-5

Rapporter

Evalueringsrapport
Rapport, der går bag om bogen De Frafaldne – Ungdomsbureauets første udgivelse i De-serien.  

Evaluering af skriveproces
Rapport om skriveprocessen under bogen ”De Kronisk Syge”. Foretaget af Analyse & Tal for Ungdomsbureauet. 

Vil du vide mere om De-serien?Kontakt projektleder Markus Kleinbeck

Ring på +45 21 48 95 82
Skriv på markus@ungdomsbureauet.dk