De Kronisk Syge

Hvad tænker man om sin fremtid, når man bliver førtidspensionist, før man er fyldt 30? Skal man fortsætte med at forfølge de drømme, som ens krop eller sind sætter grænser for? Hvad stiller man op, når omverdenen har svært ved at hjælpe og forstå, fordi man har en sygdom, der er usynlig eller svær at diagnisticere?

I De Kronisk Syge møder du 25 unge med kronisk sygdom. De fortæller om deres liv med alle de spørgsmål som sygdommen rejser. Hver og én udgør deres personlige fortælling et unikt vidnesbyrd, der kan gøre Danmarks sundhedsvæsen, uddannelsessystem og befolkning klogere på, hvordan man skaber det bedste samfund for unge med kronisk sygdom.

De Kronisk Syge udkom d. 10. Marts 2021 og er nu kommet i 2. oplag. Den udgives med støtte fra Lauritzen Fonden og kan derfor uddeles GRATIS. Du kan få fingrene i den ved at afhente på Ungdomsbureauets kontor på Slagtehusgade 10A. 1. sal. 1715 København V.

Bogen er gratis, du skal dog betale for forsendelses- og pakkeomkostninger.

De Kronisk Syge er en del af Ungdomsbureauets bogserie De-serien. Hver bog i serien tager fat i en aktuel ungdomstematik, og giver ordet til underrepræsenterede og stigmatiserede unge.

Formålet er at oplyse om, hvordan det er at være ung i den livssituation, som forfatterne beskriver, og at skabe større repræsentation i den offentlige debat om de emner, der vedrører unge selv.

Af andre bøger i De-serien kan nævnes De Pengepressede, De Anbragte, De Flygtede og De Frafaldne.

Læs mere om De-serien og vores andre udgivelser på knappen herunder.

Vil du vide mere om
De Kronisk Syge?

Hiv fat i projektleder
Markus Kleinbeck

Ring på +45 21 48 95 82
Skriv til markus@ungdomsbureauet.dk

Markus Kleinbeck, Projektleder